Van beschermd intramuraal wonen naar beschermd thuis wonen

Sinds 2015 wordt beschermd wonen gefinancierd door de gemeenten. Veel gemeenten werken aan de beweging van ‘beschermd wonen’ naar een ‘beschermd thuis’, waarin inwoners zoveel mogelijk zelfstandig wonen en de benodigde begeleiding (en soms behandeling) thuis krijgen.
Dat is een forse opgave. Wat hebben inwoners met psychische problematiek nodig om de stap te maken van beschermd naar zelfstandig wonen? Inwoners hebben vaak specifieke behoeften. Welke factoren bevorderen en welke factoren belemmeren daarin?

In Arnhem is onderzocht hoe de stap naar zelfstandig wonen kan worden ondersteund of zelfs te vergemakkelijken is en daarmee de doorstroming in de woonzorgketen ―binnen de zorgverzekeringswet en wet maatschappelijke ondersteuning― verbeterd kan worden. Zo kunnen inwoners met psychische problematiek op de voor hen best passende manier aan hun herstel werken. Met als perspectief dat zij naar behoefte (weer) volwaardig aan de samenleving deel kunnen nemen.

In januari verscheen een speciale factsheet met de uitkomsten van het onderzoek. Lees meer!

Geef een antwoord