Veel belangstelling voor GGZ pilots tijdens bijeenkomst in Groningen

Dinsdag 20 juni was een bijeenkomst over de GGZ pilots in Groningen. Met een groep van ongeveer 40 deelnemers wisselden we leerpunten en ervaring uit. In de drie pilots staat cliëntparticipatie, herstelondersteuning en de rol van het netwerk centraal. Ieder pilot legt daarin een ander accent.
De bijeenkomst startte met een filmpje waarin Anne van de Koppel (uit Arnhem) vertelt wat zelfstandig wonen voor haar betekent naar jaren beschermd te hebben gewoond. Ook toneelgroep Foolcolor levert een bijzondere bijdrage door hun toneelspel over herstel. En hoe belangrijk het netwerk, de familie en vrienden daarbij zijn.

 

Tijdens de workshops bleek dat er veel belangstelling uit omliggende gemeenten was voor de leerpunten en aanpak van de diverse pilots.

Over de ontwikkeling van GGZ Volwassenen verscheen in juni een speciaal Werkagendamagazine.
Download het verslag van de workshops met een greep uit de knelpunten en oplossingsrichtingen
Factsheet GGZ pilot
PowerPoint presentatie

Direct naar themapagina GGZ Volwassenen

Geef een antwoord