Verbeterde zorg en ondersteuning door analyse van informatie

Menzis en de gemeente Enschede werken samen om hun verzekerden en inwoners nu en in de toekomst beter toe te rusten. Dit vraagt om een wijkgerichte en waar mogelijk persoonsgerichte aanpak. Om hier invulling aan te geven is inzicht in wat er in de wijk of bij bepaalde doelgroepen speelt van belang.

 Menzis (zowel het zorgkantoor als de zorgverzekeraar) en de gemeente Enschede hebben in hun informatiesystemen allerlei informatie over zorg en ondersteuning. In januari startte het project Effectieve inzet van middelen waarin de gegevens van gemeente, zorgkantoor en zorgverzekeraar nader worden bekeken.

Annemieke Scholten (projectleider): “Zo krijgen we beter inzicht in de doelgroepen, het zorggebruik en de kosten van Wmo, Zvw en Wlz per wijk in Enschede. We hopen natuurlijk dat we er samen veel van leren. Bijvoorbeeld waar we de zorg effectiever kunnen aanbieden zodat deze nog beter aansluit op de vraag van de bewoners. Ook bekijken we waar het efficiënter kan en waar we kosten kunnen besparen.”

Gebruikersgroep
Met de gegevens alleen zijn we er uiteraard nog niet. Er is een gebruiksgroep met professionals vanuit Menzis en gemeente Enschede samengesteld: daarin zijn bijvoorbeeld inkopers, wijkprofessionals en beleidsmedewerkers vertegenwoordigd. Met hen spreken we over de eerste uitkomsten, maken we de vertaalslag naar de praktijk en bepalen welke informatie we verder nodig hebben om ons beeld te verscherpen”

Twee thema’s nader onderzoeken
Monica van Veen (gemeente Enschede en projectleider Werkagenda): “In de eerste gebruikersgroep bespraken we de uitkomsten van de eerste analyse. Welke patronen zijn zichtbaar? Wat zijn interessante signalen? Tot welke vragen leidt dit die aanleiding geven voor een verdere verdieping? We kozen ervoor om ons verder te verdiepen in twee thema’s:

  1. Zorg en ondersteuning voor ouderen: Binnen dit thema onderzoeken we het onderscheid naar leeftijd (65-74 jaar en 75+) en het verblijf in instelling of het verblijf thuis.
  2. Zorg en ondersteuning voor psychisch kwetsbaren

Vektis vervolgt het onderzoek in twee wijken van Enschede.

Meer informatie De organisaties Vektis en KING (VNG) zijn betrokken bij dit project. Rond de zomer van 2017 is het afgerond en start de evaluatie. Meer weten? Lees de memo over het project Effectieve inzet van middelen. Of neem op met Monica van der Veen (projectleider Werkagenda) m.vanderveen@enschede.nl

Geef een antwoord