Verslag werkconferentie: samen kan er meer

Werkconferentie: samen kan er meer
In werksessies zochten zorgaanbieders, ervaringsdeskundigen en verschillende professionals (waaronder wijkteamleden, FACT-teamleden, psychiater) samen met beleidsmakers en vertegenwoordigers van zorgverzekeraar Menzis oplossingen voor dilemma’s uit de praktijk als: Hoe werken de wijkverpleegkundige en het wijkteam effectief samen in de wijk? Wat kunnen zorgverzekeraar en gemeenten doen om te voorkomen dat jeugdigen met 18 jaar tussen ‘wal en schip’ vallen? Waarin kunnen de werkwijzen van FACT-teams, wijkteams en andere eerstelijns professionals elkaar versterken rond de GGZ zorg en ondersteuning?

Han Noten, voorzitter Transitiecommissie Sociaal Domein gaf alle deelnemers vooraf nog stof tot nadenken. Zo moet iedereen zich volgens hem realiseren dat ons denken over de zorg de afgelopen vijftig jaar gevormd is door meer en meer wetmatigheden en protocollering in plaats van de zorgbehoefte van het individu. De vraag is of deze gedachte nog wel van deze tijd is. Men wordt immers steeds mondiger en verwacht zorg op maat, bij voorkeur in de eigen omgeving. Hoe kan het zorgstelsel daar goed op worden ingericht en welke rol hebben zorgverzekeraar en gemeente daarin?

Verslag
Lees hier het verslag van de werkconferentie 9 juni 2016.